Professionele gebruikers: Algemene voorwaarden – versie geldig vanaf 20 april 2022

Seclo is een online intermediaire hostingdienst die gebruikers een virtueel uitwisselingsforum biedt, namelijk de App. Professionele Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun Artikelen in de juiste Categorie op de App te plaatsen om ze te verkopen, om de Geïntegreerde Betalings- en Verzenddiensten te gebruiken, om met kopers te communiceren via Privéberichten en om gebruik te maken van Aanvullende Diensten die door de App worden aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden Professionele Gebruikers (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de hierna beschreven Diensten door een Professionele Verkoper. Ze vormen een bindend contract tussen jou (hierna te noemen de “Professionele Verkoper” en aangeduid met het voornaamwoord “jij”, “jouw” of “jouw”) en het bedrijf Seclo B.V. (hierna te noemen “SECLO”), gevestigd aan het Stationsplein 45, 3013AK Rotterdam, Nederland, geregistreerd onder het nummer 85727911 in de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Voordat u de Services gebruikt, moet u deze Voorwaarden accepteren.

1. DEFINITIES

Account – betekent de account van de Professionele Verkoper, Verkoper of Koper die is aangemaakt bij registratie op de App; de aangemaakte account bevat persoonlijke informatie;

Aanvullende Diensten – betekent de aanvullende te betalen diensten geleverd door SECLO en aangeboden op de App zoals gedefinieerd in artikel 2.3 hieronder, waarvoor mogelijk aparte gebruiksvoorwaarden gelden;

Addendum – betekent het Addendum vastgesteld in de Algemene Voorwaarden van SECLO;

Koper – betekent iedere Gebruiker of Professionele Gebruiker die een of meer Item(s) op de App koopt of wenst te kopen. Wanneer Professionele Gebruikers optreden als Kopers, kunnen zij niet profiteren van de rechten die aan consumenten worden verleend, zoals het herroepingsrecht of consumentgerelateerde garanties. Meer informatie is beschikbaar in onze Pro Sellers’ Terms of Sale;

Kopersbescherming Pro – betekent de service die wordt aangeboden onder artikel 9 hieronder van deze Voorwaarden;

Catalogus – betekent de elektronische Catalogus waarin Items worden vermeld, met dien verstande dat alle Professionele Gebruikers moeten voldoen aan het Addendum;

Categorie – betekent de elektronische Categorie waarin Artikelen worden gespecificeerd, met dien verstande dat de waarde van alle Artikelen binnen de Categorie boven de minimumprijs moet liggen;

Inhoud – betekent alle informatie (inclusief afbeeldingen, foto’s, merken, handelsmerken, handelsnamen, technische documentatie, commerciële communicatie, productbeschrijvingen, clausules, advertenties, aanbiedingen en documenten) die door de Professionele Gebruiker op de App wordt verstrekt om zijn Prestaties, activiteiten of contractuele verplichtingen te promoten of te beschrijven;

Geïntegreerde Betaaldienst – betekent de online betaaldienst voor de aankoop van Artikelen die toegankelijk is voor een Koper op de App; deze betaaldienst wordt uitgevoerd door een partner van SECLO (d.w.z. MANGOPAY SA);

Geïntegreerde Verzenddienst – betekent de verzend- en bezorgdienst betaald door een Koper, waardoor een Professionele Gebruiker het Item aan de Koper kan leveren als onderdeel van een verkoopcontract, waarbij de verzend-, transport- en bezorgdiensten worden uitgevoerd door een van de partners van SECLO;

Item(s) – betekent de goederen/items waarvan de verkoop niet is verboden door de nationale toepasselijke wetgeving en/of SECLO’s Addendum regels en die door de Professionele Gebruiker zijn opgenomen in de bijbehorende Catalogus en Categorie van de App, om ze te verkopen;

MANGOPAY SA – is een naamloze vennootschap geregistreerd in Luxemburg, onder registratienummer B173459 en met maatschappelijke zetel te 2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg;

Privacybeleid – betekent het hier beschikbare document waarin de manier waarop SECLO persoonlijke gegevens en andere belangrijke informatie van een Gebruiker / Professionele Gebruiker verzamelt, gebruikt, opslaat en overdraagt, wordt gedefinieerd;

Professionele Verkoper – betekent elke gebruiker die een of meer Item(s) in de relevante Catalogus van de App opneemt als onderdeel van zijn professionele activiteit. Professionele Gebruikers kunnen eenmanszaken of non-profitorganisaties (verenigingen in de zin van de Nederlandse wet of stichtingen) zijn, naar behoren geregistreerd in Nederland, zoals beschreven in de Gids voor professionele verkopers, samen met een overzicht van hun wettelijke rechten en plichten. Professionele verkopers zijn op de App te herkennen aan een “B”-pictogram naast hun naam;

Dienst(en) – betekent de diensten beschreven in Artikel 2;

App – betekent de mobiele applicaties van SECLO die gedownload zijn op smartphones of tablets;

Transactie (of Verkoop) – betekent een verkooptransactie met betrekking tot een Item die via de App wordt gesloten tussen de Professionele Gebruiker en een Koper;

Gebruiker – betekent elk individu dat een Account heeft aangemaakt op de App, en de Seclo Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Voor alle duidelijkheid: een Gebruiker in deze Algemene voorwaarden voor professionele gebruikers betekent een individu dat een consument is en als individu handelt.

2. DOEL

2.1. Deze Voorwaarden bepalen de relatie tussen SECLO en de Professionele Gebruiker, inclusief de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten door de Professionele Gebruiker.

2.2. De diensten omvatten:

  1. a) toegang tot de App, waarmee Professionele Gebruikers Items kunnen plaatsen om deze te promoten en te verkopen, listings en commerciële aanbiedingen met betrekking tot Items kunnen maken, evenals een profielpagina;
  2. b) hosting van de Inhoud van de professionele gebruiker;
  3. c) een marktplaats bemiddelingsdienst die de Professionele Gebruiker in staat stelt om Transacties te sluiten met Kopers op de App;
  4. d) uw Kopers te laten profiteren van de Geïntegreerde Betalingsservice en de Geïntegreerde Verzendservice.

2.3. Professionele Gebruikers kunnen Aanvullende Diensten bestellen zoals uitgelegd op de App en de bijbehorende prijs aan SECLO betalen (zoals weergegeven in de Prijslijst). Aanvullende Diensten brengen voor de Professionele Gebruiker kosten met zich mee, waarvan de bedragen zijn vermeld in de Prijslijst. De Professionele Gebruiker begrijpt dat hij SECLO moet betalen indien hij besluit gebruik te maken van de verschuldigde Aanvullende Diensten.

SECLO kan de Prijslijst te allen tijde wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5. Indien de Professionele Gebruiker het niet eens is met een van de voorgestelde wijzigingen, kan hij ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de Aanvullende Diensten of om zijn relatie met SECLO te beëindigen en zijn SECLO Account op te heffen, conform artikel 11.4 hieronder.

2.4. De Professionele Gebruiker erkent dat het enkele feit dat SECLO de Diensten levert, niet impliceert dat SECLO de juridische verantwoordelijkheid van de Professionele Gebruiker voor de Transacties geheel of gedeeltelijk op zich neemt. SECLO treedt slechts op als tussenpersoon die Transacties faciliteert op haar platform. SECLO is als zodanig geen partij bij een Transactie tussen Gebruikers en/of Professionele Gebruikers. SECLO zal onder geen enkele omstandigheid Artikelen kopen of verkopen die op de App worden getoond en zal ook niet beweren dat te doen.

Alle verplichtingen en aansprakelijkheden die verbonden zijn aan de status van verkoper worden gedragen door de professionele gebruiker – de professionele gebruiker handelt als een professionele handelaar ten opzichte van consumenten (gebruikers) met alle daaraan verbonden verplichtingen. De Professionele Gebruiker is daarom als enige verantwoordelijk voor de verkochte Artikelen en verplicht zich tot naleving van alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en vereisten.

3. RANKING

3.1. De aanbiedingen op de feed pagina van de App worden gesorteerd op “relevantie”, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria, die hieronder in volgorde van belangrijkheid worden opgesomd:

– de datum waarop het item is geüpload;

– de voorkeuren die de Koper heeft aangegeven over de categorieën, bijv. vrouwen, kinderen, schoenen, enz. (Personalisatie) en de maten van de Artikelen die hij zoekt, de merken die hij verkiest, evenals de kleur, staat, prijs en maat van de Artikelen die hij eerder heeft gekocht;

– de Accountvoorkeuren en profielinformatie van de Koper (zoals geslacht, leeftijd, kledingmaat, land) en andere aanpasbare voorkeuren;

– er is geen optie voor kopers om te kiezen of ze items willen zien die alleen door verkopers of door professionele verkopers worden verkocht.

3.2. De aanbiedingen in de zoekresultaten van de koperscategorie worden gesorteerd op “relevantie”, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria, die hieronder in volgorde van belangrijkheid worden opgesomd:

– de voorkeuren die de Koper heeft aangegeven over de categorieën, bijv. vrouwen, kinderen, schoenen, enz. (Personalisatie) en de maten van de Artikelen die hij zoekt, de merken die hij verkiest, evenals de kleur, staat, prijs en maat van de Artikelen die hij eerder heeft gekocht;

– de Accountvoorkeuren en profielinformatie van de Koper (zoals geslacht, leeftijd, kledingmaat, land) en andere aanpasbare voorkeuren;

– de datum waarop het item is geüpload;

– er is geen optie voor kopers om te kiezen of ze items willen zien die alleen door verkopers of door professionele verkopers worden verkocht.

Wanneer kopers naar een Item zoeken, worden de aanbiedingen standaard gesorteerd op “relevantie”. In de catalogus kunnen kopers er ook voor kiezen om de aanbiedingen te sorteren op prijs of op datum. Als Kopers ervoor kiezen om aanbiedingen te sorteren op prijs en datum, wordt er nog steeds rekening gehouden met de voorkeuren die ze hebben aangegeven in hun Account om aanbiedingen te classificeren.

4. RELATIES TUSSEN SECLO EN PRO-GEBRUIKERS

4.1. Professionele gebruikers zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor het opnemen van de relevante btw in hun prijs tijdens de ‘Post Item Flow’.

4.2. Professionele gebruikers kunnen contact opnemen met SECLO door het formulier in te vullen dat beschikbaar is in de feed.

Om een Professionele Gebruiker te worden, moet worden voldaan aan de respectieve toelatingscriteria die in meer detail zijn gedefinieerd in de Gids voor professionele verkopers en in de Catalogusregels. Daarom biedt de App alleen onderdak aan professionele gebruikers die hun eigen merk willen vestigen of professionele gebruikers die tweedehands artikelen aanbieden die tot een van de volgende categorieën behoren:

– Dames-, heren- en kinderkleding, schoeisel en accessoires.

SECLO staat geen registratie op de App toe van Professionele Gebruikers die:

– producten te verkopen die verboden zijn voor verkoop in het land waar ze te koop kunnen worden aangeboden op de App;

– cosmetische artikelen verkopen (inclusief schoonheidsmiddelen);

– service verlenen voor het huren van Items; of/en

– items verkopen met een opmerking zoals “kan besteld worden”, “verkocht”, “momenteel niet op voorraad”, “kom later terug”, enz.

– een groot aantal gloednieuwe artikelen verkopen, waaronder artikelen met labels, als deze artikelen van een merk zijn dat niet van hen is;

– aanbieden voor wederverkoop Artikelen die in bulk zijn ingekocht of doorgaans worden verkocht als dropshipping-artikelen met een lage waarde.

4.3. De registratie en het beheer van het SECLO-account van professionele gebruikers gebeurt via de SECLO-app. Na het aanmelden moeten de benodigde documenten worden geüpload in de verificatieruimte onder het kopje ‘Profielinstellingen’ voordat een item wordt geüpload. Nadat de registratie is voltooid, kun je de app van SECLO gebruiken als Professionele Verkoper.

In het bijzonder moeten Professionele Gebruikers de volgende informatie verstrekken om zich op de App te registreren:

– gebruikersnaam; juridische naam; rechtsvorm; Nederlands KvK-nummer; indien van toepassing, BTW-nummer; postadres van de vestiging; indien afwijkend, postadres van de statutaire zetel; telefoonnummer; e-mailadres, wettelijke vertegenwoordiger en zijn persoonsgegevens (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, land van vestiging); kopie van het registratiebewijs zoals een KvK-uittreksel, uittreksel publicatie of Besluit verklaring stichting van openbaar nut. In deze context wordt informatie over deze gegevensverwerking verstrekt in ons Privacybeleid.

Iedere professional kan zich registreren als Pro gebruiker op de App, mits hij voldoet aan de geschiktheidscriteria zoals genoemd in artikel 4.1. Als je SECLO echter al gebruikt als niet-professionele gebruiker (die zich al heeft geregistreerd op de App), zijn er twee opties:

– als u uw bestaande privé account wilt omzetten en als een professionele gebruiker wilt worden beschouwd, kunt u zich registreren op de App door de vereiste documenten te uploaden in de Verificatie ruimte in uw Profiel Instellingen. Daarnaast moet je voor conversie contact met ons opnemen via het contactformulier op de feedpagina en keuzecategorie: Accountconversie. Alle toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in het gedeelte Verificatie vóór het uploaden van het document. Als onderdeel van dit conversieproces worden uw accountgegevens na onze goedkeuring overgezet naar uw Pro-gebruikersaccount, zoals bepaald in het Privacybeleid;

– Als u uw persoonlijke SECLO account wilt behouden en een aparte account voor professionele gebruikers wilt aanmaken, kunt u zich registreren op de App, maar uw persoonlijke account mag niet voldoen aan commerciële verkoopcriteria zoals bepaald in de Catalogusregels, anders kunt u verplicht worden om uw privé account om te zetten naar een account voor professionele gebruikers. Voor deze aparte registratie moet een ander e-mailadres worden gebruikt. Uw persoonlijke account kan alleen worden gebruikt voor niet-professionele activiteiten en uw account voor professionele gebruikers kan alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

4.4. U wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. U erkent dat u volledig op de hoogte bent gesteld van de onbetrouwbaarheid van het internet, in het bijzonder met betrekking tot inbreuken op de veiligheid van gegevensoverdracht en het ontbreken van prestatiegaranties met betrekking tot het volume en de snelheid van gegevensoverdracht. SECLO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorspelbare gebeurtenissen zoals beveiligingslekken met betrekking tot de gegevensoverdracht of voor prestatiegaranties met betrekking tot het volume en de snelheid van de gegevensoverdracht. In deze omstandigheden moet u alle gepaste maatregelen nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen, in het bijzonder tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren.

4.5. SECLO mag, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden wijzigen (inclusief de Prijslijst en de Pro Sellers’ Terms of Sale die bij deze Voorwaarden zijn gevoegd) om:

– deze Voorwaarden aan te passen aan wet- of regelgeving die van kracht is of wordt;

– deze Voorwaarden aan te passen aan besluiten van rechtbanken of andere bevoegde autoriteiten die van invloed zijn op de inhoud van de App;

– fouten corrigeren (bijv. spelfouten of andere soorten fouten die de betekenis van bestaande zinnen niet veranderen) die tot nu toe nog niet zijn ontdekt;

– hun voorwaarden duidelijker of eerlijker maken;

– veranderingen en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van SECLO weerspiegelen;

– veranderingen in marktomstandigheden of standaardpraktijken in de sector weerspiegelen.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving wordt u voor elke andere wijziging van deze Voorwaarden (inclusief de Prijslijst en de Verkoopvoorwaarden van SECLO Pro Verkopers die bij deze Voorwaarden horen) geïnformeerd door een kennisgeving op de App vijftien (15) dagen voordat de wijziging van kracht wordt of, in het geval van een substantiëlere wijziging (bijv. wijzigingen die de verplichtingen van Professionele Gebruikers vergroten, invloed hebben op de belangrijkste functionaliteiten van de App), door een e-mail die vier (4) weken voordat de wijziging van kracht wordt naar het e-mailadres wordt gestuurd dat bij de registratie is opgegeven. Indien een Professionele Gebruiker het niet eens is met een van de voorgestelde wijzigingen, kan deze Professionele Gebruiker ervoor kiezen om zijn relatie met SECLO te beëindigen en zijn Account op te heffen, conform artikel 11.4.

5. Licentie intellectuele eigendomsrechten

5.1. Indien de Pro-gebruiker beschikt over intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud, verleent hij aan SECLO en aan haar gelieerde bedrijven een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, voor de maximale duur toegestaan door de toepasselijke wetgeving, licentie op alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, handelsnamen, ontwerpoctrooirechten) en beeldrechten die hij kan bezitten en/of bezitten, waaronder, maar niet beperkt tot de rechten om de Inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen en afgeleide werken (d.w.z. werken die voortvloeien uit vertalingen, aanpassingen, herformattering of andere wijzigingen) te communiceren, te publiceren, publiekelijk weer te geven op elk medium, met alle bekende en onbekende middelen, waaronder alle openbare of particuliere, gratis of betalende, analoge of andere middelen.d.w.z. werken die het resultaat zijn van vertalingen, aanpassingen, herformattering of andere wijzigingen) de Inhoud te communiceren, te publiceren, publiekelijk weer te geven op elk medium, via elk tot op heden bekend of onbekend middel, inclusief alle openbare of particuliere, gratis of betalende, analoge of digitale, telecommunicatie- of computernetwerken, online en offline, inclusief het internet en elk ander equivalent voor het beperkte doel van:

– die de items op de app vermeldt;

– het bedienen en verbeteren van de App, wat betekent dat we de App laten werken zoals deze is ontworpen en dat we nieuwe functies en functionaliteiten creëren;

– het promoten van en reclame maken voor de Items die op de App worden aangeboden, bijvoorbeeld door aan te kondigen dat de Pro Gebruiker Items op de App heeft vermeld.

Pro-gebruikers kunnen zich in hun accountinstellingen afmelden voor deze licentie voor de doeleinden die zijn opgesomd in paragraaf c) hierboven.

In dit geval verklaart en garandeert de Pro-gebruiker dat (i) hij alle nodige rechten, licenties en machtigingen heeft en zal behouden om de licenties aan SECLO en haar verbonden ondernemingen te verlenen en (ii) het gebruik en de weergave van de Inhoud op de App geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of beeldrechten van derden.

Advertenties en aanbiedingen van Pro-gebruikers kunnen worden verwijderd, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van SECLO, en accounts kunnen worden opgeschort of beëindigd, na claims van een derde partij dat Inhoud inbreuk maakt op de exclusieve rechten van een derde partij, zoals handelsmerk-, auteurs- of beeldrechten.

5.2 SECLO of aan haar gelieerde bedrijven houden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App, het systeem (de Catalogus, de transmissie etc.), het ontwerp van de App, de door de App gebruikte software, de handelsmerken, auteursrechten, auteursrechten, databankrechten en domeinnamen.

6. Artikelen oplijsten

6.1. Als voorwaarde:

– Alleen goederen die zijn toegestaan op grond van artikel 4.1 mogen op de App worden vermeld.

– Het Item moet voldoen aan de algemeen geldende eisen op de markt voor dit type Item, afhankelijk van de aard van de Transactie.

– De Items moeten voldoen aan de Catalogusregels. Sommige items zijn niet toegestaan op SECLO en de Pro-gebruiker moet ervoor zorgen dat elk item dat hij uploadt geautoriseerd is voor verkoop op SECLO.

– De Pro-gebruiker moet de eigenaar zijn van de vermelde items.

– De Pro-gebruiker moet het recht hebben om de items te verkopen.

– De verkoop, het gebruik of het bezit van dergelijke Artikelen mag geen inbreuk maken op de rechten van derden en mag geen inbreuk maken op enige lokale, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving.

6.2. De Pro-gebruiker moet, wanneer hij een Item in de Catalogus opneemt, de vragenlijst invullen over de vermelding van het Item. De Pro-gebruiker moet het Item zo nauwkeurig mogelijk beschrijven, de categorie bepalen, eventuele fouten, defecten of wijzigingen aangeven en de prijs van het Item vermelden. Wanneer de Pro-gebruiker het Item vermeldt, verklaart hij dat het Item voldoet aan de verstrekte beschrijving en dat deze beschrijving volledig is.

6.3. Het indienen van Items bij de Catalogus op de App is gratis. Pro Gebruikers kunnen nog steeds besluiten om te betalen voor Aanvullende Diensten, bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van hun Artikelen te verbeteren zoals beschreven in Artikel 2.3.

6.4. Het Item dat is opgenomen in de Catalogus moet niet alleen worden beschreven in de vragenlijst over de opname van het Item, maar moet ook worden gefotografeerd. Voordat je een Item op de lijst plaatst, moet je ten minste drie foto’s van goede kwaliteit uploaden: een van de voorkant, een van de achterkant en een van het label van het Item. In sommige gevallen kan SECLO de Pro-gebruiker vragen om een bepaald aantal foto’s te uploaden voordat het Item wordt aangeboden. Het gebruik van foto’s die op internet zijn gevonden en/of foto’s van een soortgelijk voorwerp is verboden. Itemfoto’s moeten de werkelijke kwaliteit en uiterlijke verschijning van het Item weergeven, evenals eventuele fouten, defecten of wijzigingen in het Item.

6.5. De hoeveelheid Artikelen vermeld in de Catalogus op de App is onbeperkt op voorwaarde dat ze voldoen aan de bepalingen van de Voorwaarden, inclusief de Catalogusregels.

6.6. Een Pro-gebruiker die een Item heeft vermeld, kan dit op elk moment intrekken of de prijs ervan wijzigen, voordat hij contact opneemt met een Koper voor de verkoop van het betreffende Item. Wanneer een item uit de catalogus te koop wordt aangeboden, vormt dit een aanbod tot verkoop van het betreffende item door de Pro-gebruiker, dat door een koper kan worden geaccepteerd. Een Koper kan zijn bestelling echter annuleren totdat het Item is verzonden.

6.7. Pro-gebruikers kunnen alleen items te koop aanbieden, met uitsluiting van alle andere soorten transacties. In het bijzonder kunnen Pro Gebruikers geen Items ruilen op de App.

7. Bankgegevens

7.1. De Pro Gebruiker moet zijn bankgegevens verstrekken zodat de prijs van de op de App voltooide Transactie(s) naar zijn bankrekening kan worden overgemaakt.

7.2. MANGOPAY vraagt om een identiteitsbewijs.

8. Geïntegreerde betaal- en verzendservice

8.1. De Geïntegreerde betaal- en verzendservice is automatisch en verplicht van toepassing op elke Transactie met een Gebruiker. De geïntegreerde betaalservice en de geïntegreerde verzendservice kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt. De Geïntegreerde betaal- en verzendservice is beschikbaar in Nederland: de Geïntegreerde betaal- en verzendservice is beschikbaar op het grondgebied van het vasteland van Nederland.

8.2. Als onderdeel van de Geïntegreerde Verzendservice koopt SECLO het verzendlabel van de door de Koper gekozen externe verzendserviceprovider en verstrekt dit label aan de Pro Verkoper. Hieronder vind je een lijst met deze aanbieders en informatie over de verzendopties. In het geval van een succesvolle Transactie worden de verzendkosten ingehouden door SECLO. Deze lijst kan op elk moment door SECLO worden gewijzigd.

Door deze Voorwaarden te accepteren, verklaart de Pro-gebruiker dat hij de onderstaande voorwaarden van de verzendproviders heeft gelezen en dat hij accepteert dat de Artikelen door de verzendproviders worden verzonden in overeenstemming met de genoemde voorwaarden, die bindend zijn:

PostNL;

DPD (Nederland) B.V.;

DHL Parcel (Nederland) B.V.;

Homerr;

Bij het verzenden van Artikelen naar Kopers moet de Pro Verkoper het door SECLO verstrekte verzendlabel gebruiken.

8.3. Voor de Geïntegreerde Betalingsdienst doet SECLO een beroep op een externe financiële dienstverlener, MANGOPAY SA, om de betaling te verwerken en de informatie over de krediet- of debetkaart of een andere aangeboden betaalmethode op te slaan.

8.4. De door de Koper betaalde bedragen worden door MANGOPAY S.A. bewaard in een e-wallet die functioneert als een geblokkeerde rekening totdat de Transactie is voltooid. De Transactie is voltooid als de prijs niet is terugbetaald aan de Koper onder de kopersbescherming Pro. Transacties kunnen ook als voltooid worden beschouwd in het geval beschreven in Clausule 8.6 hieronder.

8.5. Zodra de Transactie is voltooid, wordt het geld onmiddellijk overgemaakt naar de bankrekening van de Pro-gebruiker.

8.6. Als de Pro-gebruiker het artikel niet binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de verzendinformatie naar de Koper verzendt, heeft SECLO het recht om MANGOPAY SA te instrueren om over te gaan tot de terugbetaling van de totale aankoopprijs die in escrow wordt gehouden (inclusief de verzendkosten en de kosten van de Kopersbescherming Pro), naar de bankrekening van de Koper.

9. Kopersbescherming Pro

9.1. Deze bepaling is alleen van toepassing op niet-professionele kopers.

9.2. In overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden Pro Verkopers die bij deze Voorwaarden zijn gevoegd, biedt SECLO aan deze Kopers een Kopersbescherming Pro service aan. Pro-gebruikers moeten zich onthouden van elk gedrag dat de levering van de dienst Kopersbescherming Pro in gevaar kan brengen.

9.3. Pro-gebruikers erkennen dat de bedragen betaald door de koper in escrow zullen worden gehouden door MANGOPAY SA in overeenstemming met artikel 8.4 zolang de koper profiteert van de kopersbescherming Pro en dat deze bedragen zullen worden terugbetaald aan elke in aanmerking komende koper als, na het indienen van een claim onder de kopersbescherming (Pro), blijkt dat:

– de Koper zijn/haar wettelijke herroepingsrecht rechtmatig heeft uitgeoefend; of

– de Koper het Item niet heeft ontvangen.

9.4. De kopersbescherming Pro is een dienst die wordt aangeboden door SECLO, die niet in de plaats komt van de wettelijke rechten van de koper (bijvoorbeeld het wettelijke herroepingsrecht) of van de wettelijke garanties die de koper heeft volgens de geldende wetgeving, en die kan worden uitgeoefend naast en onafhankelijk van de kopersbescherming Pro.

10. Verplichtingen van de Pro-gebruiker

10.1. De Pro-gebruiker verbindt zich ertoe:

– zich slechts eenmaal te registreren op de App, en niet meer dan één account aan te maken, tenzij de Gebruiker zowel een persoonlijk Account als een Pro Gebruikersaccount wenst, zoals beschreven in Artikel 4.2;

– bij het registreren op de App, waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf te verstrekken, in het bijzonder wettelijke informatie, de denominatie en het e-mailadres;

– om hun organisatie of beroepsactiviteit te registreren bij de relevante Nederlandse autoriteiten, in het bijzonder bij het Nederlandse handelsregister, het Nederlandse beroepsregister en meer in het algemeen om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen en registraties om een beroepsactiviteit uit te oefenen;

– de juiste licenties en vergunningen te behouden die wettelijk vereist zijn voor haar deelname aan de Transactie;

– om te voldoen aan de verplichting om de Geïntegreerde Betalings- en Verzendservices te gebruiken wanneer Kopers geen Pro-gebruikers zijn;

– om onmiddellijk informatie op de App bij te werken met betrekking tot zijn bedrijfs- of verenigingsregistratie (inclusief maar niet beperkt tot, indien van toepassing, zijn btw-registratienummer) en andere juridische informatie die is veranderd na de registratie op de App. Pro-gebruikers kunnen dit rechtstreeks op hun profielpagina doen, hoewel sommige informatie alleen gewijzigd kan worden door contact op te nemen met de klantenservice van SECLO;

– de App en/of de Diensten niet te gebruiken met het doel om onwettige handelingen of transacties te verrichten of frauduleuze handelingen te verrichten;

– niet in strijd te handelen met deze Voorwaarden, met inbegrip van de Catalogusregels, de Algemene Voorwaarden van SECLO of de Verkoopvoorwaarden van Pro Sellers die aan deze Voorwaarden zijn gehecht;

– bij het gebruik van de App, objectieve, correcte, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de voorgenomen Transactie;

– om ervoor te zorgen dat de Inhoud geen informatie bevat die onwettig is of de rechten van derden schendt, dat de Inhoud niet wordt gebruikt voor oneerlijke, onrechtmatige, misleidende of agressieve handelspraktijken

– om ervoor te zorgen dat de Inhoud oprecht en nauwkeurig is en dat er geen informatie wordt weggelaten waarvan de levering aan consumenten wettelijk verplicht is;

– om ervoor te zorgen dat de prijs die wordt voorgesteld voor de Verkoop van de Artikelen, evenals andere informatie daarover, juist is;

– de informatie die op de App verschijnt en door SECLO of een andere gebruiker van de App is geüpload niet te kopiëren of te gebruiken. Alle handelingen met betrekking tot scraping, datamining, extractie, framing of verzamelen van de Inhoud van de Apps in welke vorm en op welke manier dan ook, zijn verboden;

– niet te handelen in strijd met de openbare orde en/of goede zeden;

– hetzelfde Item niet meer dan één keer op te nemen in de Catalogus van de App en hetzelfde Item niet meerdere keren te verwijderen en opnieuw te uploaden met als doel de zichtbaarheid te vergroten.

– niet om hun andere verkoopkanalen buiten Seclo op de App te promoten.

10.2. De Pro-gebruiker erkent en aanvaardt dat:

– Op alle Transacties met Kopers zijn de verkoopvoorwaarden van Pro Sellers van toepassing, die aan deze Voorwaarden zijn gehecht;

– het moet voldoen aan de rechten die aan Kopers worden erkend onder de Verkoopvoorwaarden van Pro Sellers;

– Het moet er onder alle omstandigheden voor zorgen dat het over de personele en organisatorische middelen beschikt om aan zijn verplichtingen onder de Verkoopvoorwaarden van Pro Sellers te voldoen;

– Indien Koper zijn Herroepingsrecht inroept, kan SECLO Koper vrijstellen van de verplichting om het Artikel aan de Pro-verkoper te retourneren, bijvoorbeeld wanneer er, na onderzoek met zowel Koper als de Pro-verkoper, sterke aanwijzingen zijn dat het om een namaakartikel zou kunnen gaan.

10.3 De Pro-gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat hij Seclo zal vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade, direct en indirect, materieel en immaterieel, die voortvloeit uit de inbreuk op de rechten van derden, waaronder handelsmerkrechten, intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten.

10.4. De Pro-gebruiker is als enige aansprakelijk voor het uitgeven van facturen voor de Artikelen die hij verkoopt op de App en voor verzenddiensten die hij doorverkoopt aan de Koper binnen de App. SECLO kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor het uitschrijven van een factuur namens de Pro-gebruiker.

In het geval dat de Transacties op de App resulteren in belastingverplichtingen en rapportageverplichtingen voor een Pro Gebruiker, kunnen deze belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen in geen geval worden overgedragen aan SECLO. De Pro-gebruiker is als enige aansprakelijk voor het voldoen aan zijn eigen belasting- of rapportageverplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als de Koper bijvoorbeeld een consument is, is de btw inbegrepen in de Pro-vergoeding voor Kopersbescherming, maar als de Koper een Pro-gebruiker is, is de btw niet inbegrepen in de Vergoeding voor Kopersbescherming en moet deze door de Pro-gebruiker zelf worden aangegeven en betaald. Hetzelfde geldt voor andere verschuldigde Aanvullende Diensten waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen (zoals de functies “Bumping” of “Wardrobe Spotlight” waarnaar in de Prijslijst wordt verwezen).

11. Onderbreking van de diensten; beëindiging en opschorting van het gebruik van de App door Pro User; Beëindiging van deze Voorwaarden

11.1. Onderbreking van de diensten

SECLO kan besluiten haar activiteiten met betrekking tot de App of de Diensten algemeen en wereldwijd (om redenen die niet gerelateerd zijn aan een Progebruiker) te staken. In dit geval kan SECLO de werking van de App beëindigen of opschorten, nadat zij de Pro Gebruikers hiervan op de hoogte heeft gesteld.

11.2. Beëindiging en opschorting van het gebruik van de App door Pro Gebruikers

11.2.1. SECLO kan het gebruik van de App geheel of gedeeltelijk verbieden (door vermelding van de beperkingsvoorwaarden) of de mogelijkheid voor de Pro Gebruiker om de App te gebruiken beëindigen, in het bijzonder door het verwijderen van het naar de App geüploade Item en/of Inhoud, door het blokkeren van de Account van een Pro Gebruiker, door te voorkomen dat een Pro Gebruiker zich opnieuw registreert op de App of toegang krijgt tot de App, mits SECLO een voorafgaande officiële kennisgeving stuurt naar deze Pro Gebruikers, indien zij:

– geïnitieerde transacties buiten SECLO;

– ten minste 1 kennisgeving hebben ontvangen om Items te verwijderen die niet voldoen aan de criteria genoemd in Artikel 4.1 en niet binnen de gestelde termijnen aan een dergelijk verzoek hebben voldaan.

11.2.2. SECLO kan, onder dezelfde omstandigheden als omschreven in artikel 11.2.1 hierboven, door middel van een officiële kennisgeving hierover aan de betreffende Pro-gebruiker, het Account van de Pro-gebruiker geheel of gedeeltelijk beperken.

Gedeeltelijke blokkering betekent dat de Pro-gebruiker niet in staat is Items in de Catalogus op te nemen, te kopen of te verkopen, te communiceren en/of deel te nemen aan het Forum, en andere leden of favoriete items te volgen. Volledig blokkeren betekent dat het account van de Pro Gebruiker wordt geblokkeerd en/of geannuleerd en de mogelijkheid om de App te gebruiken wordt geblokkeerd. Alle lopende Transacties zullen echter worden afgerond en de Pro-gebruikers kunnen tot die tijd nog steeds privéberichten versturen. De Pro Gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat hij na volledige blokkering niet langer het recht heeft om zich opnieuw te registreren op de App.

Echter, als een Gebruiker is geblokkeerd vanwege vermoedens van commerciële activiteiten, en nadat SECLO contact heeft opgenomen met deze Gebruiker, deze niet heeft ingestemd met het wijzigen van de status in Pro Gebruiker, dan kan deze Gebruiker zich in de toekomst wel registreren als Pro Gebruiker, maar zal hij een ander e-mailadres moeten gebruiken dan het e-mailadres dat hij gebruikte toen hij zich als niet-professionele Gebruiker registreerde op de App.

Het blokkeren van het account van de Pro-gebruiker betekent niet dat SECLO alle relevante informatie van het account verwijdert. SECLO zal persoonsgegevens van u blijven verwerken zolang er een wettelijke basis is die SECLO toestaat of verplicht gegevens te verwerken. In deze context wordt verdere informatie over gegevensverwerking verstrekt in ons Privacybeleid.

11.3 Items of inhoud van de lijst verwijderen; status “Vakantie

11.3.1. SECLO mag onmiddellijk, zonder formele kennisgeving vooraf, de door de Pro gebruiker in de Catalogus vermelde Items of alle andere door de Pro gebruiker geleverde Content van de App verwijderen of verwijderen indien deze Items of deze Content onwettig is, de Voorwaarden schendt, inclusief de Catalogusregels of in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. SECLO kan elke schending van deze Voorwaarden onderzoeken en de bevoegde instellingen en autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wetgeving hierover informeren.

11.3.2. SECLO kan de status “Vakantie” toekennen aan een Pro-gebruiker die voor een redelijk lange periode inactief is geweest (bijv. 60 dagen of meer) of een artikel niet binnen 7 dagen na verkoop heeft verzonden. Items die te koop worden aangeboden door deze Pro-gebruiker worden verborgen voor kopers.

SECLO mag ook Items verwijderen die te koop zijn aangeboden door een Pro Gebruiker, indien deze Items gedurende een substantieel lange periode niet zijn verkocht.

Gelijktijdig met het toepassen van de “Vakantie” status, en/of het verwijderen van Items, stuurt SECLO een notificatie naar de Pro Gebruiker. Een dergelijke kennisgeving informeert de Pro-gebruiker over de aanstaande wijziging van zijn status en/of vermelde Items en geeft de Pro-gebruiker de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een dergelijke wijziging. De Pro-gebruiker dient zijn bezwaar tegen de wijziging binnen de in de mededeling genoemde meldingstermijn aan SECLO kenbaar te maken. Indien de Pro-gebruiker geen bezwaar maakt tegen deze wijziging, wordt de Pro-gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging van de status van SECLO en/of het verwijderen van de genoemde Items.

11.4. Beëindiging van deze Voorwaarden

11.4.1. De Pro-gebruiker kan zijn relatie met SECLO beëindigen en deze Voorwaarden beëindigen door zelf zijn Account te verwijderen of door contact op te nemen met support via e-mail, mits hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en alle lopende transacties zijn afgerond.

11.4.2. SECLO kan de relatie met de Pro-gebruiker in het bijzonder om de volgende redenen beëindigen:

– De beslissing van SECLO om te stoppen met het leveren van de Diensten;

– De beslissing van SECLO om haar activiteiten stop te zetten;

– De beslissing van SECLO om de exploitant voor de activiteiten van de App geheel of gedeeltelijk te wijzigen;

– schending van deze Voorwaarden door de Pro-gebruiker.

Het besluit van SECLO om de relatie met de Pro-gebruiker te beëindigen wordt meegedeeld en uitgevoerd conform artikel 11.5.1 (indien de reden voor dit besluit betrekking heeft op de Pro-gebruiker) en 11.5.2 van deze Voorwaarden.

11.4.3. Bij beëindiging van de relatie tussen SECLO en een Pro-gebruiker, om welke reden dan ook, zal SECLO persoonsgegevens van u blijven verwerken zolang er een wettelijke grondslag is die SECLO toestaat of verplicht gegevens te verwerken. In deze context wordt verdere informatie over gegevensverwerking verstrekt in ons Privacybeleid.

11.5. Mededelingen

11.5.1. Indien SECLO besluit tot het nemen van een van de maatregelen als bedoeld in bovenstaande artikelen 11.2.1, 11.2.2 en 11.3.1 tegen de Pro-gebruiker of zijn Inhoud, zal zij de Pro-gebruiker een motivering geven van deze beslissing.

SECLO zal deze motivering echter niet aan de Pro-gebruiker verstrekken indien (i) zij onderworpen is aan een wettelijke of reglementaire verplichting om dit niet te doen, of (ii) de Pro-gebruiker herhaaldelijk inbreuk heeft gemaakt op deze Voorwaarden.

De Progebruiker heeft de mogelijkheid om de beslissing van SECLO om Artikelen te schrappen of te verwijderen aan te vechten door een klacht in te dienen via het in artikel 14 genoemde meldingssysteem. Dergelijke klachten worden binnen een redelijke termijn behandeld.

11.5.2. Indien één van de in artikel 11.1, 11.4.2 of 11.5.1 genoemde besluiten leidt tot beëindiging van de levering van het geheel van de Diensten aan de Pro-gebruiker, zal SECLO de Pro-gebruiker ten minste dertig 30 dagen voordat de beëindiging ingaat hiervan in kennis stellen.

De beëindiging wordt echter onmiddellijk van kracht als:

– SECLO is onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die haar verplicht om te beëindigen op een manier die niet toelaat om deze opzegtermijn te respecteren;

– SECLO oefent een beëindigingsrecht uit op grond van een dwingende reden krachtens de toepasselijke wetgeving;

– het gebruik van de Diensten door de Pro-gebruiker wetten, voorschriften of regels van de openbare orde schendt of waarschijnlijk ernstige gevolgen zal hebben voor de gezondheid, veiligheid of legitieme economische belangen van andere Gebruikers of Pro-gebruikers;

– Inbreuken zijn al gemeld aan de Pro User;

– er een risico bestaat voor de veiligheid en technische werking van het IT-systeem van SECLO.

12. PERSOONSGEGEVENS

12.1. SECLO en de Pro-gebruikers verwerken sommige persoonsgegevens als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van Art. 26 (1) zin 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gezamenlijk beheer en de verantwoordelijkheden van SECLO en de Pro-gebruiker staan vermeld in de “Overeenkomst voor gezamenlijk beheer voor Pro-gebruikers” in Bijlage 2 van deze Voorwaarden. De Gezamenlijke Controleovereenkomst voor SECLO Pro wordt gesloten tussen SECLO en elke Pro-gebruiker door het sluiten van deze Voorwaarden en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden.

12.2. Andere verwerkingen van persoonsgegevens die buiten het gezamenlijke beheer van SECLO en de Pro-gebruiker vallen, worden onafhankelijk en afzonderlijk door SECLO of de Pro-gebruiker uitgevoerd. Voor dit soort gegevensverwerking is elke partij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en privacy.

12.3. Pro Gebruikers zijn verplicht om de persoonlijke informatie die zij van SECLO ontvangen om de transactie met een koper uit te voeren te verwijderen en op geen enkele manier op te slaan.

12.3. Het is Pro-gebruikers verboden om persoonsgegevens te verwerken op een manier die in strijd is met de Algemene Voorwaarden van SECLO, deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving. SECLO is niet verantwoordelijk voor de niet-naleving door Pro-gebruikers van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, tenzij de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy zich verzet tegen de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Pro-gebruiker voor deze niet-naleving.

13. Vertrouwelijkheid; Openbaarheid; Behoud van rechten

13.1. De ontvanger van Vertrouwelijke Informatie zal deze Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken, behalve aan gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten of professionele adviseurs die hiervan op de hoogte moeten zijn en die schriftelijk zijn overeengekomen (of in het geval van professionele adviseurs anderszins gebonden zijn) om deze Vertrouwelijk te houden. De ontvanger zal ervoor zorgen dat deze personen en entiteiten de ontvangen Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken om rechten uit te oefenen en verplichtingen na te komen onder deze Voorwaarden, en daarbij redelijke zorg aanwenden om deze vertrouwelijk te houden. De ontvanger mag ook Vertrouwelijke Informatie openbaar maken wanneer de wet dit vereist, na redelijke kennisgeving van de openbaarmaking indien wettelijk toegestaan.

13.2. Anders dan uiteengezet in deze Voorwaarden, behoudt SECLO alle rechten, aanspraken en belangen in de exploitatie van de App. Pro-gebruiker zal geen activa die onder deze Voorwaarden aan Pro-gebruiker zijn verstrekt verkopen, leasen, onderverhuren, wijzigen of gebruiken voor andere doeleinden dan de Transacties.

13.3. Het is Pro User niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SECLO in het openbaar uitspraken te doen over de relatie die deze Voorwaarden beogen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is na redelijke kennisgeving aan SECLO.

14. SLOTBEPALINGEN

14.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2. In het geval van een meningsverschil tussen SECLO en de Pro-gebruiker, mag de Pro-gebruiker:

– Richt eerst een schriftelijke klacht aan de afdeling Klantenservice van SECLO via het contactformulier;

– Bij het uitblijven van een antwoord van deze afdeling binnen een redelijke termijn van één (1) maand, of indien een Pro-gebruiker niet tevreden is met het gegeven antwoord, kan deze Pro-gebruiker of SECLO proberen het geschil op minnelijke wijze op te lossen, voordat het geschil aan een bevoegde rechtbank kan worden voorgelegd.

14.3. Pro Gebruikers kunnen ook een beroep doen op bemiddeling om hun geschillen met SECLO over de levering van de Diensten te beslechten via een van de bij de Nederlandse Mediation Federatie/ geregistreerde bemiddelaars.

SECLO draagt een redelijk deel van de toepasselijke bemiddelingskosten.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, is bemiddeling vrijwillig en kan noch de Pro-gebruiker noch SECLO gedwongen worden om hiervan gebruik te maken om geschillen met betrekking tot de Diensten op te lossen. Deze bemiddeling doet geen afbreuk aan de rechten van SECLO of van de Pro-gebruiker om te allen tijde een gerechtelijke procedure aan te spannen.

14.4. Alle kennisgevingen, verzoeken en andere informatie tussen de Pro-gebruiker en SECLO worden verzonden zoals vermeld in deze Voorwaarden:

– door de Progebruiker aan SECLO: via het contactformulier op de App, privéberichten op de App, e-mail of reguliere post, via de contactgegevens vermeld in artikel 14.8 hieronder;

– door SECLO aan de Pro Gebruiker: per e-mail, naar het e-mailadres dat bij de registratie op de App is opgegeven.

14.5. De Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er een partnerschap ontstaat tussen SECLO en de Pro-gebruikers, een werkrelatie, een relatie tussen een handelsagent en de klant van laatstgenoemde, noch een franchiserelatie.

14.6. SECLO kan, met inachtneming van de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, alle rechten en plichten uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen en/of overdragen aan een derde, in het bijzonder in het geval van de overdracht van een bedrijfstak, een fusie door de oprichting van een nieuwe vennootschap, een fusie door opslorping, splitsing of een wijziging in de zeggenschap over SECLO. Een dergelijke overdracht maakt SECLO vrij voor de toekomst. In het geval SECLO deze rechten en plichten onder deze Voorwaarden overdraagt en/of overdraagt aan een derde partij, heeft de Pro-gebruiker het recht om zijn relatie met SECLO, inclusief deze Voorwaarden, per direct te beëindigen en zijn account op te heffen.

14.7. Een Pro Gebruiker kan bezwaren uiten met betrekking tot de toegang, het gebruik of de werking van de App of de Diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen moeten worden gestuurd naar SECLO via het contactformulier of per brief naar SECLO BV, Stationsplein 45, 3013 AK, Rotterdam, Nederland. Neem voor alle juridische verzoeken contact met ons op via dit adres: legal@seclo.nl.

SCROLL UP