Als het om jouw persoonlijke gegevens gaat, hebben veiligheid en transparantie de hoogste prioriteit bij Seclo. Om je te helpen begrijpen welke informatie we over je verzamelen, hoe we die gebruiken en welke rechten je hebt, hebben we dit gedetailleerde Privacybeleid opgesteld.

1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op het online platform Seclo (“Website”) en op de bijbehorende app (“App”) (de Website en de App worden gezamenlijk aangeduid als de “Site”).

De Site wordt beheerd door Seclo B.V., Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland. De exploitant wordt verder aangeduid als “Wij”, “Ons” of “Seclo”. Meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen, vindt u aan het einde van dit Privacybeleid onder Nr. 8.

We nemen je privacy uiterst serieus. Alle persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation No. 2016/679 (“GDPR”) van de Europese Unie en/of andere toepasselijke wettelijke voorschriften.

De door ons via de Website en/of App aangeboden diensten kunnen alleen functioneren als wij specifieke gegevens met betrekking tot u (“persoonsgegevens” of “gegevens”) verzamelen, opslaan, overdragen, verwijderen en/of anderszins gebruiken (“verzamelen en gebruiken”). Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, geboortedatum, adres of e-mailadres.

Dit Privacybeleid beschrijft welke gegevens we van je verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden op de Site, inclusief de Seclo Pro service voor professionele verkopers (“Pro-gebruiker”). Dit Privacybeleid bevat ook belangrijke informatie over de bescherming van uw gegevens, met name de wettelijke rechten die u in verband hiermee hebt.

Bepaalde diensten op onze Site worden aangeboden door externe leveranciers. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten, zijn naast deze gegevensbeschermingsverklaring de gegevensbeschermingsregels van de externe leveranciers van toepassing. Voorafgaand aan uw gebruik van dergelijke diensten kunnen de externe leveranciers u vragen om toestemming te geven onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Seclo verplicht u te informeren over de verwerking van gegevens en Seclo voldoet aan deze verplichting binnen dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid en delen daarvan zijn niet bedoeld als contractuele bepalingen en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden (“AV”) als contract dat wordt afgesloten met geregistreerde gebruikers. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan Seclo gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u of die noodzakelijk zijn voor het nemen van stappen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (Art. 6 (1) (b) GDPR). Verwijzingen naar de AVG moeten te allen tijde worden opgevat als informatie over gegevensverwerking (Art. 13 en 14 GDPR) en nooit als clausules die deel gaan uitmaken van de AVG. Door gebruik te maken van de Site en onze diensten, ga je een wettelijk bindend contract aan tussen jou en Seclo waarvan de voorwaarden zijn beschreven in de AV.

2. Waarom en hoe verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

2.1. Om u in staat te stellen de Site te gebruiken, onze diensten te leveren en onze AV uit te voeren

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen onze Site te gebruiken, onze diensten te verlenen en een contract (AV) met u uit te voeren en in het bijzonder om commerciële transacties via de Site uit te voeren, het elektronische betalingssysteem te gebruiken of beoordelingen achter te laten en met andere leden te communiceren. Om deze diensten te kunnen gebruiken, heb je een Seclo account nodig. Hiervoor moet u zich registreren als lid op de Site.

De meeste van uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij geen contract (AV) met u sluiten en uitvoeren. Een deel van uw gegevens is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen wanneer u lid bent van onze Site. Als u ons deze persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we niet voldoen aan de wettelijke vereisten en onze diensten niet leveren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van de Site om onze leden een betere ervaring te bieden (zie 2.2.12).

We verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens voor deze doeleinden totdat je Seclo account wordt gedeactiveerd of gedurende 5 jaar van inactiviteit op je account.

2.1.1. Om registratie op de Site mogelijk te maken

2.1.2. Om je te verifiëren via Google, Facebook of Apple ID

2.1.3. Om u in staat te stellen uw profielinformatie in te stellen

2.1.4. Om andere leden relevante informatie te tonen over uw activiteiten op de Site

2.1.5. Om je items te kunnen weergeven

2.1.6. Om meldingen op de Site voor u in te schakelen

2.1.7. Om u in staat te stellen met andere leden te communiceren

2.1.8. Om u in staat te stellen beoordelingen achter te laten voor andere leden op de Site

2.1.9. Beoordelingen ontvangen van andere leden

2.1.10. Om je in staat te stellen berichten op het forum te plaatsen en met onze community te discussiëren

2.1.11. Om u belangrijke communicatie over de Site te sturen

2.1.12. Vaststellen dat je een professionele verkoper bent en je hierover informeren

2.1.14. Om u klantenondersteuning te bieden

2.1.15. Om aankoopgerelateerde geschillen tussen leden op te lossen

2.1.16. Je gedeactiveerde account tijdelijk behouden

2.2. Om uw ervaring bij het gebruik van de Site te verbeteren

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw ervaring bij het gebruik van de Site te verbeteren door u in staat te stellen uw feed en zoekresultaten te personaliseren, u relevante suggesties te geven en uw eerdere zoekopdrachten te bewaren, u meldingen te sturen en anderszins het gebruik van de Site aangenamer te maken.

Een specifieke toepasselijke rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens wordt beschreven in elk onderdeel hieronder.

2.2.1. Je voorkeuren met betrekking tot je feed en zoekresultaten inschakelen

2.2.2. Je feed en zoekresultaten personaliseren

2.2.3. Prioriteit geven aan artikelen met een goede prijs-kwaliteitverhouding van gerenommeerde verkopers

2.2.4. Relevante items voorstellen

2.2.5. Om zoekresultaten op de Site te verbeteren

2.2.6. Je recente zoekopdrachten opslaan

2.2.7. Om je te helpen meer aandacht te krijgen voor je aanbiedingen

2.2.8. Om een prijs te suggereren wanneer een objectvermelding wordt gemaakt

2.2.9. Meldingen over je favoriete items inschakelen

2.2.10. Verkopers op de hoogte stellen als je hun items favoriet vindt

2.2.11. Om andere leden te kunnen volgen

2.2.12. Onze site verbeteren

2.2.13. Onderzoeken uitvoeren

2.2.14. Interviews afnemen

2.2.15. Om u in staat te stellen uw gebruikersreis te delen

2.2.16. Automatische vertaling van inhoud inschakelen

2.3. Om de veiligheid van uw account en de Site te waarborgen

 

Seclo streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de accounts van onze leden en de site zelf veilig en beschermd zijn tegen cyberaanvallen, ongeautoriseerde toegang en andere gerelateerde risico’s.

2.3.1. Om bezoeken aan de Site te volgen voor veiligheidsdoeleinden

2.3.2. Om te voorkomen dat u een gecompromitteerd wachtwoord gebruikt

2.3.3. Je wachtwoord opnieuw instellen

2.3.4. Je account verifiëren in geval van verdachte acties met betrekking tot je account

2.3.5. E-mail verifiëren

2.3.6. Controle van de betalingsbron

2.3.8. Om ervoor te zorgen dat vermeldingen voldoen aan ons authenticiteitsbeleid

2.3.9. Controle van accounteigendom

2.3.10. Om u in staat te stellen ongepast gedrag of ongepaste inhoud te melden

2.3.11. Berichten over zelfmoord melden

 

2.4. Toezien op naleving en handhaving van AVG

Seclo houdt actief toezicht op de naleving en handhaving van de AVG om de veiligheid van uw account en de site te waarborgen.

2.4.1. Vertrouwensscore berekenen

2.4.2. Het filteren van spam afdwingen

2.4.3. Om uw activiteiten op de Site te modereren

2.4.4. Waarschuwingen geven en uitvoeren

2.4.5. Om items te verwijderen of te verbergen die in strijd zijn met de Seclo AV

2.4.6. Gecompromitteerde accounts detecteren en vergrendelen

2.4.7. Leden schorsen

2.4.8. Verbodsbepalingen handhaven

2.4.9. IP-blokkades afdwingen

 

2.5. Betalingen voor items inschakelen

 

Betalingen op de Site worden uitgevoerd via betalingsdienstaanbieders die betalingsverwerkings- en escrow-diensten aanbieden.

De meeste van uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij geen contract (AV) met u sluiten en uitvoeren (art. 6 (1) (b) van de GDPR). Een deel van uw gegevens is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of die van onze betalingsdienstaanbieders wanneer u lid bent van onze Site (art. 6 (1) (c) van de GDPR). Als u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij of onze betalingsdienstaanbieders niet voldoen aan de wettelijke vereisten en kunnen wij onze diensten niet leveren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van de Site om onze leden een betere ervaring te bieden (zie 2.2.12).

2.5.1. Om u in staat te stellen een aankoop te doen of een betaalkaart toe te voegen voor betalingsdoeleinden

2.5.2. Om u toe te staan een bankrekening toe te voegen voor opnamedoeleinden

2.5.3. Om u in staat te stellen te betalen en betalingen te ontvangen op onze Site

2.5.4. Know Your Customer (KYC)-controles uitvoeren op onze Site

2.5.5. Het uitvoeren van PEP-controles (Politically Exposed Persons) op onze site

2.5.6. Restituties uitbetalen

2.5.7. Uw informatie overdragen aan een Pro-gebruiker

2.5.8. Financiële administratie bijhouden

 

2.6. Om verzending van op de Site gekochte artikelen mogelijk te maken

 

Seclo streeft ernaar de verzending van artikelen die gekocht zijn op de site zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen door verzendmethoden aan te bieden op de site.

De meeste van uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een contract (AV) met u uit te voeren. Als u ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij geen contract (AV) met u sluiten en uitvoeren.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor het verbeteren van de Site om onze leden een betere ervaring te bieden (zie 2.2.12).

2.6.1. Om u in staat te stellen items te verzenden of te ontvangen

2.6.2. Je pakket volgen

 

2.7. Marketingactiviteiten uitvoeren

 

Seclo probeert onze leden te betrekken bij marketingcampagnes en dat komt onze leden ten goede. Tegelijkertijd willen we je marketingmateriaal presenteren dat relevant en aantrekkelijk is.

2.7.1. Om u marketinge-mails te sturen

2.7.2. Marketingberichten personaliseren

2.7.3. Om contact met je op te nemen voor publiciteit en/of verdienmogelijkheden

2.7.4. Om reclamecampagnes te voeren waarbij u betrokken bent

2.7.5. Om ons in staat te stellen uw inhoud op onze social media-accounts te plaatsen

2.7.6. Om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien

2.7.7. De efficiëntie van promotiecampagnes evalueren

2.7.8. Onze sociale-mediaprofielen beheren

2.7.9. Om je in staat te stellen deel te nemen aan Seclo’s verwijzingsprogramma

 

2.8. Voor juridische doeleinden

 

2.8.1. Om uw verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens te behandelen

2.8.2. Informatie verstrekken aan wetshandhavers en andere staatsinstellingen

2.8.3. Onze rechten verdedigen tegen terugboekingen

2.8.4. Voldoen aan de Nederlandse wet

2.8.5. Om de rechten en belangen van Seclo te verdedigen

 

3. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Seclo geeft persoonlijke gegevens alleen door aan of deelt deze met dienstverleners voor zover dit noodzakelijk en toegestaan is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dienstverleners aan wie uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven of gedeeld voor specifieke doeleinden worden beschreven onder 2 hierboven. Daarnaast benoemen we de volgende dienstverleners die persoonlijke gegevens ontvangen als ontvangers van gegevens.

We voeren voortdurend technisch onderhoud aan de Site uit en verbeteren dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die we verwerken te beschermen en om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren die helpen om onze services beschikbaar en functioneel te maken. Om deze reden geven we uw profielgegevens door aan serviceproviders die cloud- en hostingdiensten, IT-beveiliging, onderhoud en technische diensten, communicatiediensten leveren.

De volgende serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor uw gegevens mogelijk worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. In deze gevallen worden de persoonlijke gegevens beschermd door de dienstverleners die de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen van de EU voor de overdracht van gegevens ondertekenen:

 1. Amazon Web Services, Inc. (VS);
 2. Google LLC (VS);
 3. Apple Inc. (Verenigde Staten);

We geven persoonlijke gegevens door aan advocaten, assistenten van advocaten, notarissen, deurwaarders, accountants, boekhouders, incassobureaus, consultants, vertaalbureaus, IT-dienstverleners, verzekeringsmaatschappijen, archiveringsdiensten die diensten verlenen aan Seclo.

Seclo is wettelijk verplicht om persoons- en/of gebruiksgegevens te verstrekken aan opsporings-, strafvervolgings- of toezichthoudende autoriteiten indien en voor zover dit noodzakelijk is ter voorkoming van gevaar voor het publiek en voor de vervolging van strafbare feiten.

Seclo kan uw gegevens delen met derden bij het overdragen van rechten en plichten met betrekking tot de contractuele relatie tussen u en Seclo aan dergelijke derden in overeenstemming met de AVG (beschikbaar via de link https://www.seclo.eu/terms_and_conditions), in het bijzonder in het geval van de overdracht van een bedrijfstak, een fusie door de oprichting van een nieuwe vennootschap, een fusie door opslorping, splitsing of een wijziging in de zeggenschap die van invloed is op Seclo. Voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis zal Seclo u apart informeren over de details van het delen van uw gegevens en zal uw toestemming verkrijgen waar dit wettelijk noodzakelijk is.

 

4. Wat je moet weten als je contact hebt met een Pro-gebruiker

Gezamenlijke zeggenschap van Seclo en Pro User – Essentie van de regeling

Binnen de paragrafen 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.14, 2.5.3, 2.5.7, 2.6.1, 2.8.1 worden uw persoonsgegevens voor dit doel gezamenlijk verwerkt tussen Seclo en Pro User, u wordt geïnformeerd over Seclo en exploitanten van commerciële accounts (“Seclo Pro Users”) die gegevens verwerken als zogenaamde “gezamenlijke verantwoordelijken”. Dit betekent dat Seclo en Seclo Pro gebruikers samen verantwoordelijk zijn voor het nakomen van bepaalde wettelijke verplichtingen wanneer zij persoonsgegevens verwerken als gezamenlijke verantwoordelijken. Er is geen gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van alle gegevens, maar alleen voor bepaalde doeleinden en bepaalde fasen van de verwerking die verder worden toegelicht in de afzonderlijke delen van dit privacybeleid (zie 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.14, 2.5.3, 2.5.7, 2.6.1, 2.8.1).

In dit gedeelte willen we je informeren over de essentie van de overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheden die we zijn aangegaan met Seclo Pro-gebruikers, in overeenstemming met Art. 26 (2) zin 2 van de GDPR. Omdat er twee controllers zijn, willen we je uitleggen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Contactpunt voor vragen en het uitoefenen van rechten: In geval van vragen of wanneer u een van uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het aangewezen contactpunt (Art. 26 (1) zin 3 GDPR) onder het volgende e-mailadres: dpo@seclo.eu

In het algemeen zijn Seclo- en Seclo Pro-gebruikers beide verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen onder de GDPR. Desondanks hebben Seclo en Seclo Pro gebruikers ingestemd met bepaalde verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer we optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Seclo is verantwoordelijk voor:

 • die als contactpunt fungeert (art. 26 (1) zin 3 GDPR) voor jou;
 • de gecentraliseerde communicatie met u af te handelen met betrekking tot de rechten van de betrokkene (Art. 15 GDPR, Art. 16 GDPR, Art. 17 GDPR, Art. 18 GDPR, Art. 20 GDPR);
 • u informatie te verstrekken over de gegevensverwerking (Art. 13 GDPR en Art. 14 GDPR);
 • u informeren over onze essentie van de overeenkomst (Art. 26 (2) zin 2 GDPR), wat we in dit gedeelte doen;
 • u te informeren over datalekken die een hoog risico inhouden voor uw rechten en vrijheden (art. 34 (1) GDPR), voor het geval een dergelijke inbreuk op de gegevens plaatsvindt.

Aan alle andere verantwoordelijkheden onder de GDPR wordt voldaan door zowel Seclo- als Seclo Pro-gebruikers. Deze andere plichten hebben meestal niet direct betrekking op u als betrokkene, maar eerder op algemene verplichtingen van gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken, zoals het handhaven van veiligheidsmaatregelen en het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten. Voor gegevensverwerking buiten het bereik van de gezamenlijke zeggenschap, zijn zowel Seclo als Seclo Pro gebruikers onafhankelijk en afzonderlijk verantwoordelijk en is de informatie in dit gedeelte niet van toepassing.

 

5. Gebruik van cookies

Seclo gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën op de Site. Meer informatie kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

6. Recht van wijziging

Omdat we onze diensten voortdurend ontwikkelen, behouden we ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, afhankelijk van de geldende regelgeving. Alle wijzigingen worden direct op deze pagina gepubliceerd. Ongeacht het bovenstaande moet je deze pagina regelmatig controleren op updates.

 

7. Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

7.1. Welke rechten heb je?

Behoudens de voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming, hebt u te allen tijde het recht:

 • om geïnformeerd te worden over de gegevens die we verzamelen en gebruiken en om toegang te vragen tot of een kopie te verlangen van de betreffende gegevens (recht op toegang). Alle gegevens die je actief aan ons hebt verstrekt op de site (2.1, 2.5 en 2.6) zijn ook op elk moment voor jou toegankelijk in je Seclo account;
 • de rectificatie van onjuiste gegevens te eisen en, afhankelijk van de aard van de verzameling en het gebruik, de aanvulling van onvolledige gegevens (recht op rectificatie);
 • als er een gegronde reden is, het wissen van uw gegevens te eisen (recht op wissen);
 • beperking te eisen van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, mits aan de wettelijke criteria is voldaan (recht op beperking van de verwerking);
 • mits aan de wettelijke criteria is voldaan, de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, actuele en machineleesbare vorm te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking of, indien technisch mogelijk, door Seclo te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens – alleen wanneer het verzamelen en gebruiken is gebaseerd op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag (Art. 6 (1)(e) van GDPR) of legitiem belang (Art. 6 (1)(f) van GDPR), inclusief profilering, op basis van dezelfde gronden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens als uitgelegd in andere secties van deze verklaring (recht op bezwaar). U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden;
 • de toestemming die u ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verzameling en het gebruik dat werd uitgevoerd vóór de intrekking en op basis van de verleende toestemming. Je kunt je toestemming voor het versturen van onze nieuwsbrief intrekken door de instellingen van je Seclo account aan te passen om het versturen van verdere Marketing E-mails te blokkeren. Je kunt ook op “Uitschrijven” klikken aan het einde van de Marketing E-mail;
 • niet gediscrimineerd te worden bij het uitoefenen van uw rechten.

Om een van de rechten uit te oefenen die in deze sectie worden gespecificeerd, kunt u contact opnemen met Seclo en uw verzoek indienen via de contactgegevens (8 hieronder). Ongeacht enig ander rechtsmiddel hebt u ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

 

7.2. Hoe verifiëren we uw aanvraag?

 

Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij redelijkerwijs kunnen controleren of u de persoon bent of een gemachtigde vertegenwoordiger van een persoon van wie wij de persoonsgegevens hebben verzameld (naam, achternaam, uw openbare profiel-URL, uw e-mail, andere informatie die wij kunnen opvragen voor verificatiedoeleinden), uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden, een bevestiging op straffe van een boete geven dat u de persoon bent van wie de persoonsgegevens het onderwerp zijn van het verzoek.

Als uw verzoek wordt ingediend door een gemachtigde agent, moet een schriftelijke toestemming en informatie die de identiteit van de agent verifieert bij het verzoek worden gevoegd.

We kunnen u de informatie niet verstrekken of uw andere rechten niet uitoefenen als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en de informatie die op u betrekking heeft niet kunnen bevestigen.

Om uw identiteit te verifiëren, kunnen we u vragen om aanvullende informatie over uzelf te verstrekken. We zullen deze informatie en de informatie in het verzoek alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

 

8. Onze contactgegevens

Als u vragen hebt over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in het kader van uw gebruik van de Site, of over uw rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@eu.nl.

Seclo functionaris voor gegevensbescherming:

Seclo, B.V.

Stationsplein 45

3013 AK Rotterdam

Nederland

SCROLL UP